Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 

 
 
Sadarbības partneri

SIA "BalticGeo"

Mob. Tālr: 26347979
E-pasts: info@balticgeo.lv
darbības sfēras:

1)Inženierģeoloģiskā, ģeotehniskā izpēte būvprojektēšanai;

2)Hidroģeoloģiskā izpēte un aprēķini;

3)Ēku būvpamatu apsekošana;

4)Ekoloģiskā izpēte.