Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Citi darbi

Robežpunktu atjaunošana pēc robežu plāna.

Pazemes un virszemes komunikāciju, ceļa objektu nospraušana apvidū pēc projekta.

Būves uzmērīšana pēc uzbūvēšanas (nodošanai ekspluatācijā).

Meža zemes un lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas plānu izgatavošana un nospraušana dabā.

 
 

 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI


 
 
 
Visi darbi tiek veikti saskaņā ar pasūtījuma specifikāciju un Latvijas Republikas likumdošanu.