Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Izpilduzmērījumi

 

Mūsu uzņēmums veic izbūvēto pazemes un virszemes komunikāciju uzmērīšanu un piesaistīšanu, lai tās varētu nodot ekspluatācijā.

Izbūvēto asfaltēto, bruģēto vai apzaļumoto laukumu uzmērīšanu un apjomu aprēķināšanu.

Karjeru topogrāfisko uzmērīšanu un kubatūru aprēķinus.

 
 

 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI


 
 
 

Visi darbi tiek veikti saskaņā ar:

24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums"

02.05.2000. MK noteikumi Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"