Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Topogrāfijas

 

Mūsu uzņēmums veic topogrāfisko uzmērīšanu M 1:250; M 1:500 un M 1:1000.
Topogrāfijā tiek attēloti detalizēti virszemes objekti un pazemes komunikācijas.
Visas pazemes komunikācijas tiek saskaņotas ar komunikāciju uzturētājorganizācijām.
Topogrāfija pasūtītājam tiek izsniegta saskaņotā papīra veidā un digitāli (CD matrica).

 
 

 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

  • robežu plāns vai uzmērāmās teritorijas shēma


 
 
 

Visi darbi tiek veikti saskaņā ar:

24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums"

02.05.2000. MK noteikumi Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"