Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Zemes Ierīcības Projekti

 

Zemes Ierīcības Projektā ietilpst:
  • īpašuma sadalīšana
  • īpašuma robežu koriģēšana
  • zemes gabalu apvienošana
 
 

 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • iesniegums
  (ja īpašums IR apgrūtināts ar kredītsaistībām)
 • iesniegums
  (ja īpašums NAV apgrūtināts ar kredītsaistībām)
 • lēmums no pašvaldības par Zemes Ierīcības projekta izstrādi
 • darba uzdevums
 • robežu plāns (kopija)
 • zemesgrāmata (kopija)


 

 

 

 

Visi darbi tiek veikti saskaņā ar:

14.09.2006. likums "Zemes ierīcības likums"

12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"